• Barcelona 932 182 300 / Madrid 911 930 085

Resolució de conflictes societaris

L'interès dels socis constitueix la bona direcció de l'empresa, ja que allò que beneficia a la companyia, beneficia a tots els socis. Tanmateix, els seus objectius, projectes i sensibilitats són sempre diversos.

Les tensions empresarials, els canvis generacionals, o fins i tot assumptes completament aliens a la companyia, poden arribar a deslligar el conflicte, i a perjudicar la gestió, l'activitat o fins i tot la viabilitat de l'empresa.

El nostre enfocament

Oferim l'experiència i la millor praxi en la resolució de conflictes societaris, ja sigui negociant amb la resta de les parts una solució de consens, mitjançant l'obtenció d'acords que permetin la continuïtat de la societat (redefinint competències, objectius, retribucions i política de dividends), o bé aconseguint una separació societària remunerada de forma justa.

En casos en què no és possible canalitzar amistosament un acord entre els socis, protegirem al client com a lletrats, exercitant les accions civils o mercantils necessàries, o defensant-li dels litigis iniciats pel soci enfrontat.

En la gran majoria dels casos, fins i tot després de llargs i costosos litigis, la solució arriba amb un acord. En els assumptes en els quals intervenim, tractem d'aconseguir solucions netes, ràpides i equilibrades, que no perjudiquin l'activitat, i que deixin satisfetes -o, almenys, igual d'insatisfetes- a les parts en conflicte.

Manuel Laguillo

a Barcelona

Contacte

Victor Peña

a Madrid

Contacte
CAT