• Barcelona 932 182 300 / Madrid 911 930 085

Administració Concursal

L'administració concursal engloba aquella pràctica professional que desenvolupem com a professionals per a la funció pública. La pràctica professional requereix una formació permanent i un equip amb capacitats plenes en diversos àmbits i sectors. Les exigències, en termes de responsabilitat, són moltes i cal rendir comptes davant de tots els afectats per la insolvència. Ens trobem amb problemes societaris laborals, amb creditors, amb organismes públics amb clients, amb interessats en l'adquisició dels béns...

L'única garantia és actuar seguint els més estrictes protocols de transparència, diligència i independència.

El nostre enfocament

L'administració concursal, durant tot l'exercici de la seva designa, ha de conèixer la societat, analitzar les causes de la insolvència, la viabilitat de la companyia, estudiar la responsabilitat de l'òrgan d'administració, i per sobre de tot, procurar maximitzar el valor de l'activitat empresarial o dels béns i drets de la concursada, sota el criteri indeterminat denominat "en interès del concurs".

Els socis de LBL han actuat com a Administradors Concursals en quasi 300 procediments des de l'any 2004, any en el qual va entrar en vigor l'actual Llei Concursal actual. D'aquests, en més de 80 s'han tramitat Expedients de Regulació d'Ocupació (ERO); en més de 30 s'ha assolit la transmissió de la Unitat Productiva; i en més de 25 ocasions s'han gestionat instruments financers d'elevada sofisticació.

LBL és una empresa pionera en la utilització d'IT en l'Administració Concursal. A més, LBL disposa de diverses aplicacions informàtiques de comunicació de crèdits, informació sobre el desenvolupament del concurs i control i planificació interns.

Quan un treballa com a administrador concursal, viu permanentment en estat de tensió, et situes en l'epicentre del problema, i moltes vegades, aquest es converteix en addictiu. Sobretot, quan amb la teva tasca com a administrador concursal aconsegueixes resoldre situacions, problemes personals i econòmics d'aquells qui es troben afectats per la insolvència.

Raul Lorente

a Barcelona

Contacte

M. Tolbaños

a Madrid

Contacte
CAT