• Barcelona 932 182 300 / Madrid 911 930 085

Assessorament laboral

Ens reivindiquem com a experts en empresa, i per això dediquem especial atenció a l'element més rellevant de la majoria dels negocis: l'equip humà. El nostre assessorament permet als nostres clients contractar bé, planificar adequadament i reestructurar-se si el mercat obliga a fer-ho.

La matèria laboral és la clau de bona part dels processos de reestructuració. Calibrar adequadament els costos i els riscos, i coordinar l'execució de l'ERO amb el pla de viabilitat pot marcar la diferència entre la continuïtat i el cessament total.

El nostre enfocament

Els nostres clients són defensats per advocats amb sòlida experiència en dret laboral i mercantil, i compten amb el suport d'economistes capaços de justificar la situació economicofinancera que empara la mesura laboral pretesa, elaborar un pla de viabilitat si escau, i dissenyar l'ajust necessari (E.R.O. o acomiadament individual). Els equips són mixtos (dret-economia), ja sigui a la seu de Madrid com a la de Barcelona.

Les anteriors capacitats serveixen a la inversa, amb eficàcia, per a defensar a aquelles plantilles o treballadors individuals que qüestionen les mesures adoptades per l'empresa o que volen optimitzar les seves compensacions.

Des del moment de la contractació, i per a aconseguir una plantilla lleial i productiva, és necessari que l'empresari tingui al cap el pla de carrera per a cada empleat o lloc de treball, que prevegi com podrà formar-se i avançar segons els seus mèrits, i incrementar la seva retribució sobre la base de la millora de la seva prestació.

Pau Ballvé

a Barcelona

Contacte

M. Tolbaños

a Madrid

Contacte
CAT