• Barcelona 932 182 300 / Madrid 911 930 085

Defensa Concursal

Som una boutique especialitzada en dret concursal, que es diferencia de la resta de competidors en la mesura en què el nostre equip es compon d'economistes i advocats amb extensa experiència en procediments d'insolvència. Una vegada decidida la via concursal per a la superació de la crisi empresarial o el tancament ordenat de l'empresa, és fonamental conèixer els riscos i els avantatges del concurs i per a això és imprescindible una estreta col·laboració d'economistes i advocats.

El concurs de creditors, malgrat ser un procediment judicial té un contingut economicofinancer essencial, i afecta transversalment a l'àmbit mercantil, tributari, laboral i processal de l'empresa.

El nostre enfocament

En cas que l'empresa sigui viable, assessorem i preparem la Proposta de Conveni, així com el Pla de Viabilitat i el Pla de Pagaments. En aquest sentit, els nostres professionals són àmpliament reconeguts com a experts en la matèria.

És fonamental una correcta preparació de concurs, una anàlisi de les operacions susceptibles de poder donar lloc a la sol·licitud de concurs culpable, així com la cura d'aspectes formals que també poden donar lloc a aquesta qualificació i a les operacions susceptibles de ser rescindides.

Durant la tramitació del concurs, assegurem una adequada col·laboració amb l'Administració Concursal, de manera que, prèviament a la declaració de concurs, s'ha dut a terme una extensa tasca de recopilació d'informació susceptible de ser sol·licitada.

Assessorem també els creditors que han vist frustrat el seu dret de cobrament per un procediment concursal, per a:

  • Optimitzar les possibilitats de retorn del seu crèdit amb accions com ara la impugnació de l'Informe de l'Administració Concursal, recuperació de l'IVA, etc.
  • Estudiar vies alternatives de reclamació, com la responsabilitat d'administradors.
  • Fer un seguiment del concurs del seu deutor.

També assessorem i defensem a aquells tercers enfront dels quals s'exercitin accions de reintegració per l'Administració Concursal.

La nostra experiència com a Administradors Concursals ens permet anticipar-nos als diferents escenaris que poden plantejar-se dins del procediment concursal, tant per a la societat deutora com per als administradors d'aquesta.

Pau Ballvé

a Barcelona

Contacte

Victor Peña

a Madrid

Contacte
CAT