• Barcelona 932 182 300 / Madrid 911 930 085

Suport econòmic en litigis

El suport econòmic en litigis consisteix en l'elaboració i defensa d'un dictamen pericial elaborat per un expert especialitzat en aquesta matèria i que serveix per a fonamentar, de forma efectiva i per part d'un tercer independent, les pretensions econòmiques del nostre client en un litigi judicial, extrajudicial, administratiu o laboral.

Aportem al lletrat i als seus clients el coneixement econòmic que precisen en els procediments judicials, extrajudicials o administratius en els quals intervenen. La majoria dels litigis als quals s'enfronten els nostres clients tenen un component econòmic de quantificació difícil o que requereixen justificació de forma davant de tercers.

El nostre objectiu és ajudar els nostres clients a quantificar i justificar de forma objectiva el component econòmic en els litigis en què participen.

El nostre enfocament

A LBL som especialistes en l'elaboració i defensa davant dels tribunals dels diferents ordres jurisdiccionals d'una variada tipologia de dictàmens pericials.

A tall d'exemple, ens podem trobar amb:

  • Valoració de negocis a efectes fiscals, conflicte entre socis, expropiacions, juntes de compensació o herències, entre d'altres.
  • Justificació organitzativa, productiva i econòmica d'acomiadaments col·lectius i individuals.
  • Justificació del dany emergent i el lucre cessant en les resolucions contractuals.
  • Quantificació de la responsabilitat de l'administrador societari.

El que ens diferencia de la resta de competidors és:

  • Una sòlida formació continuada dels diferents professionals que integren el nostre despatx en matèries com finances, auditoria de comptes i valoració d'empreses i intangibles.
  • L'experiència professional adquirida que ens ha permès un ampli coneixement sobre el funcionament de bona part dels sectors econòmics.
  • Una sòlida formació legal que ens permet interactuar amb la part jurídica per a elaborar, des d'una visió econòmica, les solucions estratègiques complexes dins o fora d'un procediment, però que són compatibles amb l'esquema que cal adoptar.
  • Una metodologia pròpia que hem desenvolupat amb els anys i en la qual posem atenció en la qualitat del servei prestat. Per això, en l'elaboració d'un informe pericial hi intervenen un mínim de tres persones, que analitzen l'enfocament que cal donar a l'informe, l'abast, la consistència i la justificació de les conclusions o la comprensibilitat per part d'un tercer.
  • L'experiència en la defensa de l'informe d'una forma solvent professionalment davant de tercers en una sala de vistes. Ens trobem còmodes a la sala de reunions, però també ens hi trobem en una sala de vistes.

Els professionals que integren aquesta àrea de LBL compten amb una experiència professional de més de 15 anys en l'elaboració de dictàmens pericials i en la intervenció de nombroses vistes judicials davant dels Jutjats Civils, Mercantils, Socials, Penals i Contenciosos Administratius.

Juan Lloret

a Barcelona

Contacte

M. Tolbaños

a Madrid

Contacte
CAT