La història d'un èxit 100% PERSONALITZACIÓ, 100% ESPECIALITZACIÓ

LBL Partners és una firma de serveis professionals, especialitzada a oferir solucions per empreses en escenaris complexos, assessorant els administradors socials a la presa de decisions en moments crítics.

La nostra experiència ens fa ser idonis per a l'assessorament als socis en cas de discrepància amb la gestió comesa per l'òrgan d'administració o als creditors que veuen defraudada la seva expectativa de crèdit.

Menció especial mereix també la nostra dedicació a les tasques d'Administració Concursal, ofici que hem exercit amb dedicació tots els socis del despatx des de fa més de 15 anys.

L'equip pluridisciplinari d'advocats i economistes analitza les crisis empresarials, els conflictes entre socis, les disputes laborals o les transaccions a afrontar pels nostres clients, des del minut inicial amb una doble perspectiva, per aportar un valor diferencial.

Els economistes de LBL són especialistes forenses que col·laboren amb advocats en situacions de crisi. Se senten còmodes a la sala de reunions però també a la sala de vistes i compten amb una sòlida formació legal que els permet interactuar amb la part jurídica per elaborar solucions estratègiques complexes dins o fora d'un procediment.

Els advocats de LBL, acostumats a situacions especials, comprenen que el valor de l'empresa és fràgil i que les solucions mercantils i processals a implementar han d'anar acompanyades d'un coneixement profund del negoci i de les seves variables econòmiques.

La pyme que afronta un escenari complex troba a LBL assessorament jurídic i financer en un equip integrat.

L'empresari, client de LBL, pot recolzar-se en la sòlida experiència empresarial d'alguns dels socis de LBL, que han ocupat posicions de responsabilitat a empreses industrials i de serveis, amb anterioritat a la seva trajectòria com a assessors.

Con la rápida evolución del sector y la creciente demanda de servicios muy especializados, a principios de 2021 los socios de LBL Partners acuerdan la fusión de las áreas de reestructuración empresarial y concursal de la firma con los prestigiosos despachos Caicoya Cecchini Abogados y Prendes Abogados, ambos operativos en Madrid y Asturias.

La nueva entidad, LBL Prendes & Caicoya SLP ("LBLPC") nace con vocación de ser un referente en los servicios de reestructuración empresarial y concursal en España. La dilatada experiencia de los socios de las firmas integrantes, posiciona a LBLPC como una de las firmas que acumula más experiencia en procesos concursales y de reestructuración del país.

La nueva firma tiene oficinas en Madrid, Barcelona y Asturias para dar cobertura nacional a las necesidades de sus clientes. La estructura está formada por un equipo de 25 profesionales, entre los que hay 9 economistas y 10 abogados. Visite www.lblpc.es para más información.

La historia de nuestra firma

October, 2021

NUEVOS SOCIOS

NUEVOS SOCIOS

Fruto de la fusión entre las áreas de reestructuración empresarial y concursal de LBLPartners con los despachos Caicoya Cecchini Abogados y Prendes Abogados, nace LBL Prendes & Caicoya SLP. Con oficinas en Madrid, Barcelona y Asturias y un equipo de 25 profesionales.

February, 2020

NUEVA IMAGEN CORPORATIVA

NUEVA IMAGEN CORPORATIVA

Inaugurem la nostra nova web, fulletons i presentació corporativa. LBL fa sis anys i necessitàvem "pintar la façana". La nova web exposa les nostres solucions pluridisciplinàries a entorns empresarials complexos.

September, 2018

AMPLIAMOS NUESTRAS OFICINAS

AMPLIAMOS NUESTRAS OFICINAS

Noves instal·lacions a Madrid, ubicades al Passeig de la Castellana, 123. Ampliem l'àrea de treball i la zona d'atenció als clients, per a oferir al client madrileny una oficina en ple centre d'Azca, ben localitzada i amb un equip de reestructuració complet.

June, 2018

NUEVA TECNOLOGÍA

NUEVA TECNOLOGÍA

Adopció d'un nou ERP de gestió integral de la firma. Kleos by Wolters Kluwer ens facilita la gestió i s'integra amb altres aplicatius específics d'administració concursal.

October, 2017

ACUERDO DE COLABORACIÓN

ACUERDO DE COLABORACIÓN

Establim un nou acord de col·laboració amb Burotax (Christian Tremols), especialista fiscal. Les transaccions o solucions contractuals requereixen, a vegades, d'un detallada anàlisi fiscal. Es tracta d'un servei essencial per al client que es presta directament a les nostres oficines.

October, 2017

OFICINA DE MADRID

OFICINA DE MADRID

Victor Peña s'uneix a LBL com a responsable jurídic de l'oficina de Madrid. Amb la incorporació d'en Victor, ja disposem a Madrid d'un equip de reestructuració/concursal complet i solvent.

March, 2015

ACUERDO DE COLABORACIÓN

ACUERDO DE COLABORACIÓN

Establim un acord de col·laboració amb Risc Valor, S.A., especialista en valoracions. La taxació immobiliària és un servei clau a les transaccions o a l'àmbit concursal.

September, 2014

NUEVAS INCORPORACIONES

NUEVAS INCORPORACIONES

S'incorporen en Manuel Tolbaños i en Manuel Laguillo a Barcelona. Inaugurem l'oficina de Madrid amb un professional forense de sòlida experiència i relació històrica amb els socis fundadors de LBL. Manuel Laguillo reforça el nostre equip legal després de la seva llarga experiència en altres despatxos de Barcelona.

June, 2014

NACE LA FIRMA: LBLPARTNERS

NACE LA FIRMA: LBLPARTNERS

Raul Lorente, Pau Ballvé i Juan Lloret, després de 20 anys d'experiència professional com a economistes i advocats, dins i fora de l'empresa, constitueixen LBL amb la voluntat d'oferir un servei integral a empreses en situacions especials.