• Barcelona 932 182 300 / Madrid 911 930 085

Diagnòstic de crisi empresarial

Quan les empreses entren en dificultats, necessiten una anàlisi transversal externa, econòmica i jurídica que els permeti identificar la tipologia i la magnitud dels seus problemes economicofinancers i delimitar els riscos específics legals i empresarials als quals s'enfronten.

Les solucions que es plantegen són diferents si la companyia té un problema de falta de liquiditat per una gestió de circulant millorable, si el problema és que el deute financer és d'una magnitud tal que ofega la possibilitat de recuperació o si la qüestió és de negoci essencial, on existeix una línia de producte o servei deficitari que cal discontinuar.

El nostre enfocament

Per a elaborar el nostre informe, desenvolupem un full de ruta de reestructuració, analitzem les àrees fonamentals de negoci, la situació econòmica, financera i de liquiditat, així com la jurídica, i plantegem un camí pel qual transitar, amb la identificació d'accions que cal realitzar i/o evitar.

El diagnòstic pot incloure mesures com:

Reestructuració operativa i laboral

Les principals palanques operatives que afecten l'EBITDA de l'empresa són l'estratègia i la competència, l'organització, l'equip directiu, els processos, el producte, els clients i els proveïdors.

Adequació dels costos laborals a la dimensió recurrent del negoci. Existeixen alternatives a l'extinció de les relacions laborals. A tall d'exemple, la suspensió, reducció o modificació de les condicions laborals.

Pla de Reducció de Costos i Optimització de processos.

Solucions pre concursals i concursals

En funció de les circumstàncies específiques, serà necessari activar mecanismes de Reestructuració o Refinançament Preconcursal, així com de Defensa Concursal.

Venda d'unitats productives

Quan ja tenim identificades les unitats de negoci a discontinuar, com que no són prioritàries en termes de generació immediata de liquiditat, la seva venda de forma ordenada pot aportar un flux de caixa.

Davant d'una situació de crisi empresarial, primer diagnostiquem la tipologia econòmica i financera del problema; i valorem les eines econòmiques i jurídiques aplicables que, en molts casos, no contemplen instar el concurs de creditors. El concurs de creditors és un instrument jurídic útil en alguns casos, però que cal descartar en múltiples ocasions.

Juan Lloret

a Barcelona

Contacte

M. Tolbaños

a Madrid

Contacte
CAT